O B A V J E Š T E NJ E o završetku III –klasifikacionog perioda

CRNA GORA
JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA
Br. 01-263/1
Rožaje, 26.03.2020.god.

Direktor JU Srednje stručne škole, Rožaje na osnovu nadležnosti iz čl. 23 Statuta JU Srednje stručne škole izdaje

O B A V J E Š T E NJ E
o završetku III –klasifikacionog perioda


Zbog situacije oko Coronavirus-a (COVID-19) i otežanih uslova rada a zbog završetka III-klasifikacionog peroda donijela sam odluku da:

1. Svi nastavnici predlože ocjene iz nastavnih predmeta koje predaju do 29.03.2020.god. a sve to u MEIS programu.
2. Sve odjeljenske starješine odrade sve poslove vezano za odjeljenje gdje su razredni.
3. Izostanke koji su evidentirani i u njih ste sigurni, da se takođe do 29.03.2020.god. ubace u MEIS programu.
4. Izvještaje, koje smo popunjavali na kraju svakog do sada završetka klasifikacionog perioda, ćete sada poslati na e-mail adresu zinetahot@gmail.com a mi ćemo to koristiti samo kao provjera da li se slaže sa našom evidencijom i sadržajem na MEIS aplikaciji.
5. Sjednica odjeljenskog vijeća za svako odjeljenje posebno, koja je zakazana za 31.03.20120,god, u 10h će biti organizovana na način što ćemo toga dana biti svi prisutni na grupama odjeljenskih vijeća i što ćemo pojedinačno za svako odjeljenje ukoliko ima bilo kakvih problema ili nedoumica iznositi i o nima raspravljati i donijeti odgovarajuće zaključke.
Ukoliko nema nikakvih problema, nećemo se bespotrebno i dodatno zamarati sa irelevantnim činjenicama.
6. Obavještava se ICT koordinator naše škole, da sva dokumenta sa sjednice Odjeljenskih vijeća provjeri i sve podatke dostavi u elektronskom obliku u saradnji sa direktorom škole kako bi na vrijeme završili naše obaveze.
7.Nakon što sve podatke provjerimo, uradimo završni izvještaj za našu školu na kraju III-kl. perioda i to postavimo na Web sajt škole a prije nastavničkog vijeća, kako bi imali vremena za pitanja koja ćete postaviti putem e-mail zinetahot@gmail.com dan prije nastavničkog vijeća.
Nakon nastavničkog vijeća obavijestiću Vas putem sajta škole o daljim koracima i preporukama.
8.Obavještavam sve nastavnike da se pridržavaju svih uputstava a posebno oko korišćenja Viber grupa.
Naime, primjetno je, da se ove pomenute Vajber grupe i poruke na njima ne koriste u svrhu njihovog formiranaj (otvaranja) već suprotno.
Pogotovo, još jednom naglašavam da su formirane Vajber grupe: Razrednih starješina i Odjeljenskih vijeća svih razreda pojedinačno formirane u svrhu korisnih informacija a ne populističkih poruka ili sličnih poruka koje zamaraju, uznemiravaju ili čak zabavljaju ostale, te Vas obavještavam da ih koristite samo u svrhu koji se tiču ili razrednih starješina ili odjeljenja u školi.
Sva predavanja nastavnika ili u vidu prezentacija i sličnog materijala pošaljete na e-mail ICT koordinatora naše škole koji će nakon toga on taj materijal postavljati na zvaninačan sajt škole.
Takođe ukoliko je nekim nastavnicima potrebno još dodatno da se čuju, vide i sl. sa učenicima odjeljenja gdje predaju to mogu uraditi na druge formirane Vajber-grupe, ne koristeći ove dvije već formirane grupe ali moraju obavještenje o tome postaviti na Web sajt škole.

Čuvajte se i čuvajte svoju porodicu i druge, OSTANITE DOMA.

S poštovanjem

Direktor
Zineta Hot, dipl.ing.tehnol.