O B A V J E Š T E NJ E za Maturante za polaganje EKSTERNIH djelova ispita  

CRNA GORA

JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA

Br.01-2020-05

Rožaje, 13.05.2020.god.

Direktor JU srednje stručne škole Rožaje, na osnovu nadležnosti iz čl.23 Statuta JU Srednje  stručne škole izdaje

O B A V J E Š T E NJ E

za Maturante

Obaještavaju se maturanti  za polaganje EKSTERNIH djelova ispita

IV stepen

(Elektrotehničari računara, Mašinski tehničari za energetiku, Ekonomski tehničari, Poljoprivredni tehničari) 

  1. Test iz maternjeg jezika u srijedu 20.05.2020. god.u 11:00 h,
  2. Test iz engleskog jezika u subotu 30.05.2020. god. u 11:00 h,
  3. Izborni predmet u petak 05.06.2020.god. u 10:00 h,
  4. Stručni rad sa odbranom u subotu 06.06.2020.god. u 10:00 h. 

Predaja stručnih radova 30.05. i 01.06. 2020. godine u kancelariji sekretara škole

Direktor

Zineta Hot,dipl.ing.tehn.