O B A V J E Š T E NJ E za Maturante za polaganje Internih djelova ispita

CRNA GORA

JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA

Br.01-2020-05

Rožaje, 13.05.2020.god.

Direktor JU srednje stručne škole Rožaje, na osnovu nadležnosti iz čl.23 Statuta JU Srednje  stručne škole izdaje

O B A V J E Š T E NJ E

za Maturante

Obaještavaju se maturanti  za polaganje Internih djelova ispita

IV stepen

(Elektrotehničari računara, Mašinski tehničari za energetiku, Ekonomski tehničari, Poljoprivredni tehničari, Tehničari drvoprerade) 

  1. Test iz maternjeg jezika u srijedu 27.05.2020. god.u 10:00 h,
  2. Test iz engleskog jezika u četvrtak 28.05.2020.god. u 10:00 h
  3. Test iz matematike u petak 29.05.2020. god. u 10:00 h,
  4. Izborni predmet u petak 05.06.2020.god. u 10:00 h,
  5. Stručni rad sa odbranom u subotu 06.06.2020.god. u 10:00 h 

III stepen

(Kuvari, Prodavači) 

  1. Pismeni rad iz maternjeg jezika u srijedu 27.05.2020. god.u 10:00 h,
  2. Izborni predmet u petak 05.06.2020.god. u 10:00 h,
  3. Praktični rad sa odbranom u subotu 06.06.2020.god. u 10:00 h 

III stepen

(Konobari – modularni)

  1. Test iz stručne teorije u petak 05.06.2020.god. u 10:00 h,
  2. Praktični rad sa odbranom u subotu 06.06.2020.god. u 10:00 h

Predaja stručnih radova 30.05. i 01.06. 2020. godine u kancelariji sekretara škole

Direktor

Zineta Hot,dipl.ing.tehn.