OBAVJEŠTENJE Završni razredi  o dinamici rada za naredni period od 13.05. 2020.god. do 20.06.2020.god. 

CRNA GORA

JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA

Br.01/05/

Rožaje, 14.05.2020.god.

Direktor ,, JU Srednje stručne škole ’’ Rožaje, na  osnovu  nadležnosti iz čl. 23 Statuta,,JU Srednje stručne škole’’   izdaje

O B A V J E Š T E NJ E

Završni razredi 

o dinamici rada za naredni period od 13.05. 2020.god. do 20.06.2020.god. 

12.05.2020god.11.00h-Sjednica odjeljenskih vijeca  završnih razreda redovnih ucenika-VIBER GRUPA

14.05.2020god.11.00h-Sjednica nastavnickog vijeca završnih razreda redovnih ucenika-VIBER GRUPA

1.Usvajanje zaključaka iz zapisnika sa prethodne sjednice

2.Brojno stanje učenika na kraju IVkl.perioda sk.2019/20god.

3.Analiza postignutog uspjeha na kraju IVkl.perioda sk.2019/20god.

4.Realizacija nastavnih planova i programa.

5.Izricanje vaspitno  disciplinskih mjera

6.Pohvale

7.Upoznavanje sa dinamikom rada za zavrsne razrede

8.Imenovanje komisija komisija za obavljanje Vanrednih razrednih i diferencijalnih ispita završnih razreda

9.Formiranje Ispitnog odbora

10.Utvrdjivanje rezultata postignutog uspjeha i vladanja na kraju IVkl.perioda sk.2019/20god

 20.05.2020god.-11h.EKSTERNO Crnogorski -srpski,bosanski ,hrvatski jezik i knjizevnost.

 27,28.05.2020god.Prijavljivanje kandidata za obavljanje vanrednih  ispita završnih razreda

  27.05.2020.god.srijeda 9.30h- Sjednica Ispitnog odbora,

– Utvrđivanje tema za pismenizadatakizCrnogorskog-srpskog,bosanskogihrvatskogjezikaiknjiževnosti,IIIstepen

  27.05.2020.god.srijeda 10.00h- Pismeni zadatak

–  pismeni  zadatakizCrnogorskog-srpskog,bosanskogihrvatskogjezikaiknjiževnosti,IIIstepen

  27.05.2020.god.srijeda 10.00h.INTERNO -TEST  cetvrti stepen

–  iz Crnogorskog-srpskog,bosanskogihrvatskogjezikaiknjiževnosti,IVstepen

  28.05.2020.god.četvrtak 10.00h.INTERNO-TEST  cetvrti stepen

–  iz Engleskog jezika IVstepen

  29.05.2020.god.petak 10.00h.INTERNO-TEST  cetvrti stepen

–  iz Matematike IVstepen

30.05.2020god.-11h.EKSTERNO  Strani  jezici

 30.05.2020god- Prijavljivanje -maturskih zavrsnih ispita(izborni predmet,strucni rad)

 01.06.2020god.9.00

hSjednica Ispitnog odbora,-Pregled radova i utvrđivanje kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje

– Maturskih-završnih ispita ( III stepeni IV stepen ),

 01.06.2020god- Objavljivanje spiska kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje maturskog-završnog ispita,

 01.06.2020.god. ponedeljak, 9.30h-Vanredni ispiti

– Pismeni ispiti od 9.30h do 12.00h,

– Pauzaod 12.00h do 13.00h,

– Usmeni ispiti za predmete koji nemaju pismeni od 13.00h,

  02.06.2020.god. utorak, 9.00h-Vanredni ispiti

– Usmeni ispiti za predmete koji imaju pismeni

  03.06.2020.god. srijeda, 11.00h-Sjednica Nastavničkog vijeća

–  Utvrđivanje konačnih rezultatat sa održanih vanrednih ispita završnih razreda.

03.06.2020.god. srijeda, 10.00h-Saopštavanje rezultata za redovne učenike završnih razreda

  04.06.2020.god.10h četvrtak   -Ovjera svjedočanstava za vanredne kandidate

 05.06.2020.god.petak, , 9.30h-Sjednica Ispitnog odbora

– Upoznavanje sa Pravilnikom o polaganju maturskog-završnog ispita,

– Upoznavanje sa načinom rada polaganja izbornih predmeta i odbrane stručnih radova,

  05.06.2020.god. petak 10.00.h- Polaganje izbornog predmeta

  06.06.2020god.subota 10.00.h- Odbrana Stručnog rada  

  08.06.2020god.ponedeljak SjednicaIspitnogodbora,

 – Utvrđivanjerezultatasa polaganja pismenih djelova  maturskog-završnog ispita izCrnogorsko-    srpskog,bosanskogihrvatskogjezikaiknjiževnosti,  engleskogjezika i matematike

– Utvrđivanje ocjena izizbornih predmeta i odbrane stručnih radova Maturski ispiti               

  08.06.2020god. Sjednica Nastavničkog vijeća

– Utvrđivanje rezultata sa polaganja pismenih djelova  maturskog-završnog ispita iz Crnogorsko-    srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti, engleskog jezika i matematike

– Utvrđivanje ocjena izizbornih predmeta i odbrane stručnih radova Maturski ispiti               

                                                                                           Direktor,                                                                                         

Zineta Hot,dipl.ing.tehn.

 

 

O DALJOJ  DINAMICI BICETE  NAKNADNO OBAVIJESTENI