OBAVJEŠTENJE

Sjednica Odjeljenjskih vijeća I,II,III, i IV razreda na kraju III klasifikacionog perida šk.2019/20. godine, održaće se 31.03.2020. god. od 10 časova ELEKTRONSKIM PUTEM preko viber grupa koje su već kreirali razredni starješine za svoja odjeljenja.
Dnevni red:
1. Brojno stanje na kraju III kl.perida šk.2019/2020. god.
2. Analiza uspjeha na kraju III kl.perioda šk.2019/20god.
3. Realizacija nastavnih planova i programa
4. Utvrđivanje rezultata na kraju III kl.perioda šk 2019/20. godine
5. Izricanje vaspitno disciplinskih mjera
6. Pohvale
7. Brojno stanje
Svi predmetni nastavnici da unesu ocjene učenicima u elektronski dnevnik za III kl. period do nedelje, 29.03.2020. godine.

Direktor,
Zineta Hot, dipl.ing.teh.