OBAVJEŠTENJE  o dinamici rada za period od 10.06. 2020.god. do 30.06.2020.god.

CRNA GORA

JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA

Br.01/06/8

Rožaje, 09.06.2020.god.

Direktor ,, JU Srednje stručne škole ’’ Rožaje, na  osnovu  nadležnosti iz čl. 23 Statuta,,JU Srednje stručne škole’’ izdaje

  O B A V J E Š T E NJ E      

o dinamici rada za naredni period od 10.06. 2020.god. do 30.06.2020.god.

 10 i 11.06.2020.god. Prijavljivanje kandidata za obavljanje vanrednih ispita I,II,III razred 

  10.06.2020.god. 10h srijeda Odjeljeljenska vijeca I,II, III razreda

 1. Brojno stanje ucenika na kraju IV klasifikacionog  perioda  šk.2019/20god.
 2. Analiza uspjeha ucenika na kraju IV klasifikacionog perioda šk.2019/20god.
 3. Realizacija nastavnih planova i programa na kraju IV klasifikacionog perioda šk.2019/20god.
 4. Utvrdjivanje rezultata na kraju IV klasifikacionog perioda šk.2019/20god.
 5. Izricanje vaspitno disciplinskih mjera.
 6. Pohvale.

12.06.2020.god. 10 h Sjednica Nastavničkog vijeća

 1. Usvajanje zakljucaka iz zapisnika sa prethodne sjednice
 2. Brojno stanje ucenika na kraju IVkl.perioda sk.2019/20god.
 3. Analiza postignutog uspjeha na kraju IVkl.perioda sk.2019/20god.
 4. Realizacija nastavnih planova i programa.
 5. Utvrdjivanje rezultata postignutog uspjeha i vladanja na kraju IVkl.perioda sk.2019/20.god
 6. Izricanje vaspitno  disciplinskih mjera.
 7. Pohvale .      
 8. Imenovanje komisija komisija za obavljanje Vanrednih razrednih i diferencijalnih, dopunskih ispita I,II,III razred.      

 13.06.2020.god. subota, 9:30h-Sjednica Ispitnog odbora

– Upoznavanje sa Pravilnikom o polaganju maturskog-završnog ispita,

– Upoznavanje sa načinom rada polaganja izbornih predmeta i odbrane stručnih radova 

  13.06.2020.god. subota 10.00.h- Polaganje izbornog predmeta

  15.06.2020god.ponedeljak 10.00.h- Odbrana Stručnog rada   

  16.06.2020god.utorak 8:30 SjednicaIspitnogodbora,

 – Utvrđivanjerezultatasa polaganja pismenih djelova  maturskog-završnog ispita izCrnogorsko-    srpskog,bosanskogihrvatskogjezikaiknjiževnosti,  engleskogjezika i matematike

-Utvrđivanje ocjena izizbornih predmeta i odbrane stručnih radova Maturski ispiti              

  16.06.2020.god. utorak 9.00 Sjednica Nastavničkog vijeća

– Utvrđivanje rezultata sa polaganja pismenih djelova  maturskog-završnog ispita iz Crnogorsko-    srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti, engleskog jezika i matematike

– Utvrđivanje ocjena izizbornih predmeta i odbrane stručnih radova Maturski ispiti   

16.06.2020.god.utorak 10.00 h -Vanredni ispiti I,II,III razred,vanredni  razredni, diferencijalni, i     dopunski ispiti         

-Pismeni ispiti od 10.00 h do 12.00 h,

– Pauza 12.00 h do 13.00 h,  

– Usmeni ispiti za predmete koji nemaju  pismeni  od 13.00h

17.06.srijeda od 9:00 h – vanredni ispiti

– Usmeni ispiti za predmete koji  nemaju pismeni

17.06. srijeda  PODJELA LUCA  13:00 h.

  22.06.2020god. ponedeljak 10.00 Sjednica Nastavničkog vijeća

– Utvrdjivanje rezultata održanih vanrednih  razrednih,diferencijalnih,i dopunskih ispita.

23.06.utorak  10.00 h ovjera    svjedocanstava  I,II,III, razred redovni ucenici

24.06.srijeda   10.00 h saopstavanje rezultata    I razred

10:30 h saopstavanje rezultata    II razred

– 11.00   saopstavanje rezultata    III razred

26.27. 06.cetvrtak  10h  izdavanje  diploma                                                                     

Direktor,

Zineta Hot,dipl.ing.tehn.