OBAVJEŠTENJE za MATURANTE

 

CRNA GORA

JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA

Br.01-2020-05

Rožaje, 05.05.2020.god.

Direktor JU Srednje stručne škole Rožaje, na  osnovu  nadležnosti iz čl. 23 Statuta JU Srednje stručne škole   izdaje

O B A V J E Š T E NJ E

za MATURANTE

Obavještavaju se maturanti na četvrtom stepenu da je polaganje Eksternih stručnih ispita iz:

  1. Crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti u srijedu 20.05.2020.godine
  2. Engleskog jezika u subotu 30.05.2020.godine

Ispiti  počinju u 11.00 h, a prozivka učenika u 10.30h.

 Učenici su dužni da sa sobom ponesu svoju ličnu kartu ili identifikacioni dokument sa fotografijom, bez kojeg ne mogu pristupiti ispitu.

Takođe se obavještavaju učenici da sa sobom ponesu hemijsku olovku.

 S poštovanjem,

Direktor,

Zineta Hot, dipl.ing.tehn.