Obavještenje za učenike koji polažu maturski ili stručni ispit

Na sljedećem linku nalazi se spisak obaveznih književnih djela za maturski, odnosno stručni ispit iz Crnogorskog- srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti.
Književna djela su raspoređena po razredima. Imajući u vidu postojeću situaciju, a vodeći računa o interesima učenika, ove godine na ispitu neće biti književnih djela iz četvrtog razreda.

obavezna književna djela, stručna škola