Obavještenje

U situaciji sa virusom COVID – 19 treba da olakšamo pripremu nastavnika za prilagođavanje individualizovanog materijala za učenje kod kuće za učenike s posebnim obrazovnim potrebama.

Za učenike s posebnim obrazovnim potrebama nastavnici treba da prilagode i obavezno pripreme individualizovani nastavni materijal u skladu sa Individualnim razvojno-obrazovnim programom koji je prethodno urađen.

Materijal treba da učine dostupnim roditeljima na dogovoreni i način komunikacije koji odgovara đetetu i mogućnostima roditelja.

Da bi olakšali posao nastavnicima na školskom portalu, stranici za inkluzivno obrazovanje se nalaze aktuelna, konkretna uputstva koja mogu olakšati prilagođavanje u ovim okolnostima, kao i materijal postavljen u prethodnom periodu.

Redovno ćemo objavljivati novi materijal. Učinite ga dostupnim nastavnicima i roditeljima.

http://www.skolskiportal.edu.me/Pages/Inkluzivnoobrazovanje.aspx