Obrasci, nalozi i evidencije

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Poslovna komunikacija 2-3-27.04