Online lekcije iz informatike za dvije sedmice

 

 Poštovani učenici kako je došlo do obustave nastave na najmanje dvije sedmice dio nastavnih aktivnosti obavljaćemo putem interneta kao i do sada.

  • Po nastavnom planu i programu za Modul –  Informatika zavšili smo ishod 7,8,9 program za tabelarnu obradu podataka. 
  • Radili ste test i dobili ocjenu za te ishode.

Obrazovno-vaspitni ishod 10

Na sljedećim linkovima nalaze se lekcije i svi intraktivni i video nastvni materijali za ovaj obrazovno-vaspitni ishod 10 za izradu prezentacija. 

(Lekcije) prva sedmica

Rad sa slajdovima u PowerPoint-u -Video

Teme i dizajn u PowerPoint-u Vigeo

 

(Lekcije) druga sedmica

Kreiranje grafikona u PowerPoint-u Video

Ubacivanje videa u PowerPoint -Video

Ubacivanje zvuka u PowerPoint Video

Na kraju učenja  trebalo bi da umijete  formatirati slajd, unesete i formatirate objekte i primijenite master slajd.

Malo kroz kviz da obnovimo:

QUIZ – TEST

  1.    Test

 

(Praktičan rad)

Kreirati prezentaciju u POWERPOINT -u 

Tema Moja biografija

Uputstvo za izradu:

Prvi slajd je naslovni i treba da sadrži naziv škole, teme, ime i prezime učenika

Drugi slajd treba da sadrži sadržaj prezentacije

Treći slajd, napišite nešto o sebi i postavite svoju fotografiju

Četvrti slajd neka bude porodično stablo, gdje možete preko grafičkih elemenata sami nacrtati i napisati ili preuzeti sa Interneta šemu. 

Peti slajd omiljena pjesma, možete ubaciti svoju omiljenu pjesmu i napisati nešto o njoj. 

Šesti slajd. Moj hobi

Sedmi slad. Neku poruku ili vaš moto. 

Ubacite animacije ali ne pretjerujte. 

Praktičan rad poslati do 03.04.2020.  na mail informatika@sssrozaje.me 

Srdačan pozdrav

Selma Dautović, prof. 

Senad Rugovac, prof. 

Mersida Plunac, prof.