Opasnosti u radu pri rezanjem

Nastavnik : Samet Murić

Nastavna jedinica: Opasnosti u radu pri rezanjem

Redni br. časa: 58

Tip časa: Obrada

 

Opasnosti u radu pri rezanjem

 

Pri radu sa mašinama za rezanje treba primjenjivati opšte zaštitne mjere i to:

 • Prije početka rezanja na mašinu provjeriti ispravnost alata,
 • Alati koji nijesu potrebni moraju se prije početka rada skloniti sa mašine,
 • Pri učvršćivanju lista testere i demontaže sa točkova zabranjena je upotreba nastavljenih ključeva,
 • Zabranjena je upotreba oštećenog napuklog zarđalog alata,
 • Prije napuštanja radnog mjesta mašina se mora isključiti i list testere zaustaviti i olabaviti,
 • Zabranjeno je izvoditi popravke i podmazivanje na ključnoj mašini,
 • Pri radu je obavezno koristiti lična zaštitna sredstva,
 • Mašinom smiju da rukuju samo stručne kvalifikovane osobe,
 • Pri namještanju ili skidanju testere obezbijediti mašinu od uključenja,
 • Mašinu pustiti u rad ukoliko je zaštita postavljena na svoja mjesta,
 • Zaustavljanje točkova mašine u slučaju kidanja testere.

Da bi se obezbijedio dugotrajan i ispravan rad mašine, potrbno je da se pridržavamo sledečih  upustava pri održavanju:

–  poslije završenog rada na mašini radno mjesto očistiti,

–  površine mašine  premazati zaštitnom bojom,

–  zaštititi radne djelove, radni sto i vođica od korozije  i

–  izvršiti redovno, planirano podmazivanje i kontrolisati djelove mašine.