Osnove kuvarstva

 

Osnove Kuvarstva —

1. Kakvo mora biti meso za pečenje i koji dijelovi mesa se najčešće koriste –

2.Koju termičku obradu koristimo prilikom pečenja mesa –

3.Kako možemo servirati pečenje –

4.Koje priloge možemo koristiti kao dodatak pečenju ( Garnir )

5.Koje vrste safta koristimo kao preliv pečenju