Osnove računarstva

Na linku ispod preuzmite materijal

PLAN-RADA-PREDMETNA-NASTAVA-1 od 15.03. do 3.04. 2020. godine OSNOVE RAČUNARSTVA I-1