Osnovi ekonomike preduzeća

N.J.(49)Vjezbe:Raspodjela ukupnog prihoda
Izracunati ukupan prihod(UP) I Dobit(D)
ako su dati:Poslovni prihodi 20.000,00£
Vanredni prihodi 5.000,00£,materijalni
troskovi 12.000,00£;Amortizacija 2.000,00 ,I BLD 8.000,00.
Up=20.000,00 +5.000-00=25.000,00
Ur=12.000,00+2.000,00+8.000,00
Ur =22.000,00
D=UP-UR=25.000,00-22.000,00=3.000,00
Izracunati D ako U R porastu za 10 proce
nata?