Osnovi ekonomike preduzeća

N.J.(50)Raspodjela dobiti Ob.
Dobit se umanjuje za iznos poreza na
dobit (9posto) npr.
D-Porez na dobit=Neto dobit ili akumu
acija koja se zavisno od organizacije
privrednig drustva moze raspodijeliti
na:poslovni fond(za unapredjenje proiz
vodnje,),fond rezervi,fond zajednicke po
trosnje ili za dividende akcionara (kod AD) Mozete samostalno uraditi primjer ako je D=5.000,00