Osnovi ekonomike preduzeća

NJ 52 Faktori koji uticu na ukupan
prihod I dobit (,Obrada)
,Sve faktore mozemo podijeliti na interne
ili unutrasnje I eksterne spoljasnje
Unutrasnji faktori su oni na koje se moze
uticati.U najvaznije faktore ubrajamo:
-tehnicko tehnoliski progres I uvodjenje
novihasina I opreme I novih tehnoloskih
,procesa,
-povecanje stepena koriscenja kapacife
ta-proizvodnih I prodajnih
-poboljsanje organizacije rada I menadz
menta,
-poboljsanje uslova rada,
-bolja motivacija radnika,
-porast proizodnje
-poboljsanje kvaliteta proizvoda,
-porast produktivnosti rad,
-smanjenje troskova proizvodnje
-bolja marketing strategija