Osnovi ekonomike preduzeća

Osnovi ekonomike preduzeca. III-2

NJ(53) Faktori koji utici na ukupan
prihod I dobit(Utvrdjivanje)
Nabrojati faktore koji uticu na ,UP I D
Definisati interne faktore?
Nabrojite eksterne faktire?
Na koje faktore preduzece moze uticati?