Osnovi ekonomike preduzeća


Predmet:Osnovi ekonomike predizeca
Odjeljenje(III-2)
N.J.(47)nabrojati I objasniti rezultate poslovanja privrednog drustva?Primjer fizickog proizvoda I kako se mjeri(m,kg,
l,t)
Objasniti ukupan prihod (UP) I dobit(D).
Sta sadrze rashodi,Nabrojati I uraditi racunski primjer.Odgovore I sugestije na e mail sdresu.:
mukovic.safet@gmail.com