Osnovi ekonomike

Osnovi ekonomike preduzeca::III 2

R.Br.65 Vj.
Izracunavanje rentabilnosti
Primjer.
Angazovana sredstva 10000£
Ostvarena dobit 12000£
Izracunaj rentabilnost?
R=D/S
R=12000/10000=1,2
1,2>1 preduzece je rentabilno
Izrazeno u procentima
1,2 x 100=120%
Za domaci
Izracunaj rentabilnost ako je dobitD=80000a angazovana sredstva
a.70000
b.90000
c.95000