Osnovi makroekonomije

Osnovi makroekonomije II-3 IU -5 T

(77/108) Upoznavanje ucenika sa ob
licima drzavne intervencije
Drzavna intervencija u ekonomiji jedne
zemlje se sprovodi u cilju otklanjanja
neravnoteze na trzistu.
Oblici drzavne intervencije mogu biti:
Pravna regulativa tj.novi zakoni
Kupoprodaja roba I usluga ,
Ekonomska politika
Usmjeravanje resursa
Investicije u nerazvijene regione
Za domaci:Po izboru. Opisi jedan od
oblika intervencije.