Osnovi makroekonomije

Osnovi makroekonomije:II-3 IU 5(85/208)T

Uzroci I posljedice suficita I deficita
budzeta
Deficit budzeta tj. manjak sredstava u
“drzavnoj kasi” nastaje zbog manje os
tvarenih prihoda budzeta.
Tako moze biti manje prihida od plani
ranih po osnovu poreza,doprinosa,taksi
carina,akciza I td.
S obzirom da potrebna sredstva nijesu
ostvarena tj. prikupljena potrebno je
izvrsiti rebalans Budzeta.
Rebalans budzeta podrazumijeva proce
duru izrade budzeta koji ce novim cifram
a na prihodnoj strani obezbijediti dodat
na sredstva iz dtugih izvora.
Na taj nacin se obezbjedjuje uravnoreze
nost budzetskih prihoda I rashoda.