Osnovi makroekonomije

Nabrojte elemente tržišta?
Vrste tržišta?
Definišite konkurenciju?
Objasni ograničenu konkurenciju

(monopoli,dupoli,olivopoli)?
Definisi ravnotežu ?
Izaberi 2 pitanja od ponudjenih.

Odgovore I mišljenja slati na

e mail mukovic.safet@gmail.com