Pitanja

Diskusija cesija kao oblik platnog prometa
,Definisite pojam cesije?
Opisi uslove za nastajanje cesije?
Kakva je uloga banke u cesiji?
Ko je cedent ?
Koji subjekat je cesionar?
Kakav je postupak ustupanja potrazivanja?