Plaćanje u robnom prometu preko žiro računa -dokumenta za naplatu i isplatu preko žiro računa (instrumenti platnog prometa)

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Poslovna administracija i komunikacija 21.04.2020.