Platni promet

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Ekonomika trgovine I god. Ekonomski tehničar