POJAM RAČUNARSKIH MREŽA

¢Šta su to računarske mreže?

¢Zašto povezujemo računare u mreže?

¢Koliko je velika mreža?

¢Mrežne arhitekture

¢Kako računari međusobno komuniciraju u mreži?

¢Podjela računarsih mreža

¢Topologija

¢Zaštita mreže

O svemu navedenom  možete naći i naučiti na prezentaciji koja se nalazi na sljedećem linku:

59 Pojam racunarskih mreza