Pojam upravljanja u privrednom društvu

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Preduzetništvo_III-6 (1) (1)

DOMACI ZADATAK iz Preduzetništva

Pitanja:

  1. Šta je menadžment?
  2. Koje su funkcije menadžera?
  3. Navesti bitne karakteristike horizontalne i vertikalne podjele rada?
  4. Objasniti jedan stil menažera.

 

Odgovore slatina e-mail azra.fetahovic@t-com.me ili na viber