POJAŠNJENJE I POPUNJAVANJE TABELE ISKAZA O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

          Iskaz o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha/predstavlja drugi u nizu finansijskih iskaza koji treba da pokaže da li je privredno društvo u toku određenog obračunskog perioda uspješno ili neuspješno poslovalo.

Da bi privredno društvo imalo informaciju o tome da li je

uspješno ili neuspješno poslovalo, potrebno je da uporedi rashode i prihode.Iskaz o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha/ je dinamičkog karaktera, što znači da prikuplja prihode i rashode koji su nastali u određenom obračunskom periodu (npr. od 1. 1. do 31. 12) i da važi, odnosno da se odnosi samo za taj obračunski period

Na kraju obračunskog perioda (31. 12. tekuće godine) poređenjem

svih nastalih prihoda i svih nastalih rashoda, dolazimo do zaključka

da (uglavnom) ne postoji ravnoteža. Obračunom rezultata koji se ostvaruje poređenjem rashoda i prihoda moguće je da se jave tri situacije:

  1. Prihodi su veći od rashoda i tada privredno društvo ostvaruje dobitak.

Dobitak se upisuje na stranu koja je manja, odnosno na stranu

rashoda.

  1. Prihodi su manji od rashoda i tada privredno društvo ostvaruje gubitak.

Gubitak se upisuje na stranu koja je manja, odnosno na stranu

prihoda.

  1. Prihodi su jednaki rashodima i u ovoj situaciji privredno društvo

ostvaruje periodični rezultat koji je jedanak 0.

Ravnoteža se postiže obračunom (utvrđivanjem) rezultata (dobitak/

gubitak) i unošenjem na onu stranu na kojoj je manji iznos

Rashodi  Iskaz о ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha/  Prihodi

I POSLOVNI RASHODI

Troskovi materijala

NVRR

Troskovi amortizacije i rezervisanja

Troskovi zarada

Troskovi proizvodnih usluga

Troskovi neproizvodnih usluga

II Finansijski rashodi

III Ostali rashodi

II POSLOVNI PRIНODI

Prihodi od prodaje gotovih proizvoda

Prihodi od aktiviranih sopstvenih učinaka

Promjena vrijednosti zaliha

Povećanje vrijednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršeпih usluga

Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršeпih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga

II Finansijski prihodi

III Ostali prihodi