Poslovna ekonomija

Poslovna ekonomija (I-3),IU 3,71/108T

Nabrojati I opisati vrste kapaciteta
Podjela troskova?
IU4  (71/108) T
Rezultati poslovanja privrednog drustva
1.Fizicki proizvod tj.fizicki obim proizvo
dnje
2.Ukupan prihod(UP)
3.Dobit,(D)
Fizicki obim proizvodnje se iskazuje natu
ralno u fizickim jedinicama(kg,l,t,mlgr,m)
Moze se iskazivati casovima rada .Npr.
A 100 kg.    10 h.    1000h
B 200 kg.      8 h.     1600h
C300kg.        7 h.     2100h
Ukupno.                    4700h
Kolicine se mnoze sa casovima rada.