Poslovna ekonomija

Informisanje o raspodjeli Ukupnog prih
oda
UP=Q x C (Q-kolicina. ,C -prodajna cijena)
Prihodi mogu biti poslovni tj. oni koji se
ostvaruju prodajom robe na trzistu I vanr
redni npr .prihodi u korist po osnovu sud
skih sporova.
Rashodi obuhvataju materijalne troskove
nematerijalne troskove ,bruto plate,amo
rtizaciju premije osiguranja I kamate.
UP-UR=D -dobit. ili profit.
Preduzece ostvaruje dobit ako jeUPveci
od UR,ako je UP=UR preduzece posluje
na granici ne ostvaruje D niti gubitak.
Ako je UP manji od UR preduzece ima
gubitak u poslovanju.Domaci:Uraditi primjer kada preduzece ostvaruje dobit.