Poslovna ekonomija

Izracunati fizicki obim proizvidnje u casi
ovima rada za proizvode
A 400 l.     20 h
B 200 l       25 h
C 100 l.      30h
Za koji proizvod treba utrositi najvise
casova rada.
Izracunati UP ako su poznati
a.prihodi od maloprodaje 10.000,00
prihodi od prodaje na veliko 5.000,00
I vanredni prihodi 2.000,00