Poslovna komunikacija

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Poslovna komunikacija 2-3-13.04 (1)