Poslovni sastanak

 

Predmet: Preduzetništvo

Ishod 6

Poslovni sastanak

Udžbenik str. 73,74 i 75

 

Obratite pažnju na pripremu, tok i završetak sastanka i na pozitivno i negativno ponašanja tokom njega.