Postupak obrade suve kose fenom na odnosu video snimaka