Poznavanje materijala, alata i pribora

Na linku ispod preuzeti matetijal

3 – priprema POZNAVANJE ALATA MATERIJALA I PRIBORA