Prakična nastava -keramičari

Na linku ispod preuzeti materijal

PRAKTIČNA NASTAVA – KAKO KOMBINOVATI PODNE PLOČICE