Praktična nastava

Na linku ispod preuzeti materijal

1 PRAKTIČNA NASTAVA – POSTAVLJANJE I UGRADNJA PODNIH PLOČICA