Preduzeće ze vježbu

Na linku ispod preuzeti materijal

PORUDZBENIC1