Prevod dijaloga i odgovor na pitanja

Dragi ucčenici evo novih zadataka!

 

1.) Всё о жизни – Udžbenik Privet 3, str.86, Zadatak 2.

– Pročitaj pounce iskaze o životu i napisi prevod, objasni kako si ih shvatio. Koje su slične u našem jeziku.

Zadato uraditi do 01.04.2020. godine

2.) Отрицательные предложения – Radna sveska  Privet 3, str.55, Zadatak 1., 2.

– Pokušaj da uradiš (dopunis)

Zadato uraditi do 05.04.2020. godine

 

1.) Жизнь как жизнь – Udzbenik Privet 3, str.88, 89  Zadatak 5.

– Pročitaj i prevedi po djelovima pozorišni komad Лабиринты жизни.

Zadato uraditi do 08.04.2020. godine

2.) Жизнь как жизнь – Лабиринты жизни, Udžbenik Privet 3, str.88, 89  Zadatak 5.

– Napiši upoređenje sa životnim problemima omladine kod nas (na maternjem jeziku).

Šta predlažes za omladinu?

Zadato uraditi do 12.04.2020. godine.