Primjer Komisijskog zapisnika

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Poslovna komunikacija 2-3-20.04