Priprema bolesnika za ljekarsku vizitu

Na linsku ispod možete preuzeti materijal za učenje:

Priprema bolesnika za ljekarsku vizitu 73čas-I rz