Priprema i održavanje kružni testera

Nastavnik : Samet Murić

Nastavna jedinica: Priprema i održavanje kružni testera

Redni br. časa: 61

Tip časa: Obrada

Priprema za rad kružni testera sastoji se u sledećem:održavanjem lista testera,ravnanje i održavanje lista testere.razmetanje zuba,oštrenje kružnih testera,egaliziranje visine zuba

Odairanje lista testere zavisi od:

– vrste drveta koje se reže

– smjera rezanja(poprečno ,uzdužno)

– stepen kvaliteta koji se želi postići

Na osnovu konkretnih uslova odabira se list testere odgovarajućeg nazuba i sa odgovarajućom geometrijom sječiva

Prije postavljanja kružne testere pristupa se njenom postavljanju na  radno vratilo,potrebno je skinuti metalnu pločicu sa radnog stola koji djelimično zatvara prorez kroz koji prolazi list testere.Treba voditi računa da unutrašnja površina prirubnice bude upravna na uzdužnu osu radnog vratila treba voditi računa da zubi testere budu pravilno usmjereni.

Zaštita kružne testere sastoji seu tome što se okači o  ormar za alat i isprskajte je sredstvom za čišćenje rerne. Nakon 20 minuta možete obrisati prljavštinu i smolu od drveta bez napora. Onda je osušite i premažite vazelinom. A sve sa razloga da bi se postigli bolji i kvalitetniji rez,kao i da testera nebi grijala, te joj se produžio radni vijek.

Treba napomenuti da se posle svake uporebe kružne testere ista e mora održavati odnosno čistiti bilo na ormaru bilo na radnom stolu.