Priprema i održavanje reznog alata za rezanje

Nastavnik : Samet Murić

Nastavna jedinica: Priprema i održavanje reznog alata za rezanje

Redni br. časa: 55

Tip časa: Obrada

Priprema  za rad reznog alata za rezanje sastoji se u sledećem održavanje lista testere, ravnanje i  otpuštanje, razmetanje zuba, oštrenje kružni testera, egaliziranje visine zuba.

Odabiranje lista testera zavisi od:

  • Vrste drveta koje se reže;
  • Smjera rezanja;
  • Stepen kvaliteta koji se želi postići;

Održavanje lista tstere – na osnovu konkrertnih uslova odabira se list testere odgovarajućeg nazuba  i sa određenom geometrijom sečenja. Za suvo drvo bira se testera sa manjim razmetom nego za vlažno drvo.

Za krojenje mekog drveta biramo list testere  sa  većim pazuhom zuba. Tvrđe drvo režemo listom testere koji ima veći broj zuba i manju površinu pazuha zuba.

Ravnjanje i otpuštanje lista testere isti se učvršćuje pomoću stezni ploča samo u centralnom dijelu dok je veći dio lista slobodan, usled većeg broja  obrtaja lista testere pod dejstvom centrifugalne sile i zbog zagrijevanja pri rezanju javljaju se različita naprezanja u zoni zuba.

Razvrtanje zuba u povijanju svakog parnog zuba na jednu a  neparnog na drugu stranu čime se povećava širina propiljka i sprečava uklještenje lista testera što omogućava lakše sečenje vlakana drveta a samim tim i lakše  drvene strugotine. Preporučuju se sledeće veličine:

– suvo i tvrdo drvo………………………..0,2 mm

– vlažno i tvrdo drvo……………………..0,4 mm

– suvo i meko drvo……………………….0,3 mm

– vlažno imeko drvo……………………..0,6 mm

Zubi se razmeću  savijanjem gornje trećine zuba pri obradi tvrdog drveta, a savijanjem gornje polovine pri obradi mekog drveta.

Egaliziranje visine zuba se u tokurada može mjeriti pa neki zubi  postaju niži a neki viši. Usled različite visine zuba rez postaje nečist a i zubi se različito naprežu. Da bi se izbegle štetne posledice prije razmetanja i oštrenja zub vrši se izjednačavanje njihove visine tj. egaliziranje.