Priprema robe za konačnu potrošnju

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

priprema robe za konacnu potrosnj