PRIPREMA SLUŽBENOG PUTOVANJA

Ishod 4

Nastavnik Azra Fetahović

Preporuke za planiranje službenig putovanja.

  • Poslovne partnere koje planirate da posjetite predhodno obavijestite o cilju svog dolaska i dogovorite se sa njima.
  • Pripremiti podsjetnik koji se odnosi na poslove koje treba obaviti tokom službenog putovanja (termini i mjesto sastanka; imena lica s kojima planirate da se sretnete; definisanje ciljeva…).
  • Pripremiti dokumentaciju koju je neophodno da ponesete (ponude, račune, ugovore itd.).
  • Odrediti plan službenog putovanja (precizirati maršrutu), što je naročito korisno ukoliko se posjećuje više mjesta. Potrebno je utvrditi redosljed posjećivanja odredjenih mjesta kako bi se odabrao najkraći put i izbjeglo gubljenje vremena, pri čemu se može koristiti npr. red vožnje, putnu kartu GPS (Global Positioning System/ Globalni pozicijski sistem), koji omogućava pouzdano pozicioniranje, navigaciju i vremenske usluge korisnicima širom svijeta.
  • Obezbijediti smještaj (hotel), što možete uraditi samostalno (npr. pretragom sajta booking.com) ili tu organizaciju povjeriti osobi koja je u vašem preduzeću zadužena za to, a organizaciju možete prepustiti i putničkoj agenciji ukoliko službeno putovanje traje više od jednog dana.
  • Informisati se oredu vožnje, rezervisati i pripremiti sve neophodne putničke karte.

Ukoliko se službeno putovanje obavlja službenim automobilom, informisati se o stanju

na putevima.

  • Ukoliko službenim vozilom upravlja vozač preduzeća ili neke organizacije, dajte mu sva neophodna uputstva u vezi s putem, ali i nalog za vožnju i drugu potrebnu dokumentaciju.
  • Obezbijediti akontaciju

Akontacija jeste novčana svota koju pri sklapanju ugovora ili u toku njegovog ispunjenja jedna ugovorna strana daje na račun svoje ugovorne obaveze drugoj strani.

( Pojednostavljeno rečeno akontacija je novac koji lice koje se upućuje na službeno putovanje prima kao nadoknadu za troškove koje će napraviti  na službenom putovanju).