Pripremni i završni radovi u salonu

Na linku ispod preuzeti materijal

3 -pripremni i zavrsni radovi u frizerskom salonu I g