Računarska grafika i internet tehnologija

Na linku ispod preuzmite primjer za izradu navigacionog bara u HTML-u

 

https://www.w3schools.com/howto/howto_js_topnav.asp