Računarska grafika i internet tehnologije

Na linku ispod prikazan je primijer kaskadnog menija. Provježbeti na zadatom primjeru i poslati na mail cikotic@t-com.me

https://www.w3schools.com/howto/howto_css_dropdown.asp