RAČUNOVODSTVENI ASPEKT POSLOVNIH PROMJENA NA ROBI

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

PRAKTIČNA NASTAVA IV3 i IV4 Ekonomski tehničar